Backup JPG, TIF, AVI to CD and DVD

הנחיות לצילום תמונות עבור פספורטים וויזות

למדינות שונות דרישות שונות במקצת לגבי הגודל של תמונות עבור פספורטים ואשרות כניסה (ויזה). ארצות הברית דורשת תמונות בגודל 2 על 2 אינץ'. קנדה דורשת תמונות בגודל 1.8 (רוחב) על 2.2 (גובה) אינץ'. ישראל, אוסטרליה ומרבית מדינות אירופה דורשות תמונות בגודל 3.5 (רוחב) על 4.5 (גובה) סנטימטרים.

שאר הדרישות הינן אחידות למדי ומטרתן אחת - לאפשר למי שמבצע ביקורת גבולות לזהות אותך באופן ברור, על פי תמונתך בפספורט. כדי להשיג זאת יש לשים לב לנקודות הבאות:

* התמונה צריכה להכיל את כל הפנים, מבט מלפנים ועם עיניים פתוחות.
* כל הראש צריך להיות כלול בתמונה, ממעל לקו השיער, ועד לכתפיים.
* הרקע לתמונה צריך להיות לבן, או בהיר מאוד.
* לא יהיו צללים על הפנים, או צל של הראש על הרקע הלבן.
* הבעת הפנים צריכה להיות טבעית (ללא חיוכים או הבעות מיוחדות), הפה צריך להיות סגור.
* אין לחבוש כובע או להרכיב משקפי שמש (אלא אם תמיד משתמשים בהם מסיבה דתית או רפואית).
* התאורה והצבעים צריכים להיות תקינים.


רשימת נקודות לבדיקה

My kid with a pillow
תמונת פספורט לא טובה

וודא שהפנים גלויות

זהו תומר - אוחז בכרית הא האהובה עליו. ברור למדי שהכרית מסתירה חלק מפניו.
ניתן לחתוך את התמונה כך שלא תכיל את הכרית, אך אז לא ייראו הכתפיים.


Me against the laundry
תמונת פספורט לא טובה

הקפד על רקע לבן אחיד

תמונות פספורט יש לצלם עם רקע לבן אחיד וללא צללים. תמונה זו אינה טובה מפני שהרקע אינו אחיד.


A strange smile
תמונת פספורט לא טובה

הבעה טבעית

יש לשמור על הבעה טבעית, ללא חיוך (אשר חושף שיניים) או הבעה מיוחדת. תמונה זו אינה יכולה לשמש לפספורט מפני שזוהי אינה ההבעה הטבעית של הילד המצולם.


A strange smile
תמונת פספורט לא טובה

תאורה טובה וצבעים טבעיים

תמונה זו צולמה בתאורה בלתי מספקת. המצלמה הפעילה באופן אוטומטי חשיפה ארוכה, אשר גרמה לצבעים כחלחלים. מומלץ לצלם באור יום בלתי ישיר (בחדר המואר בשמש - אך לא ישירות על מי שמצולם).


A strange smile
תמונת פספורט טובה

תמונה טובה

התמונה הזו יכולה לשמש לפספורט.
רקע לבן (די אחיד), אין צללים, כל הראש מופיע, הבעה טבעית ותאורה טובה.Create and print passport photos with exact size